הנשמה רוצה תשובה   ואף כי מנקודת מבט כלשהי ניכרת אולי הידרדרות מבחינה דתית  ורוחנית, הנה כך אמנם מנסים בתקשורת להראות, שאנו כבר דור מודרני ומתקדם, בלא דת ודין, ויראי חטא ימאסו.   אך אם נרד קצת לעם ותהא דעתנו מעורבת...